Lantbruk

Vi bedriver vår verksamhet på två gårdar, Gurseröd och Häskje, om sammanlagt 235 ha.

Jordbruk

Vi brukar totalt ca 29 ha åkermark, vi sår havre, korn, vete, åkerböna och tar vall i dagsläget. Vi har även kor av raserna bohuskulla och fjällnära boskap. Både vårt jordbruk och vår djurhållning är ekologiskt certifierade enligt KRAV.

 

SkogsbrukSkogsbruk

Vi har i dagsläget sammanlagt 84 ha produktiv skogsmark, som vi försöker att sköta till största delen själva. Skogen är certifierad enligt FSC och PEFC. All gallring sker i egen regi, likaså allt urtag till egen förädling. Vi tar ner skogen med traktor och processor, och skotar med hästdragen griplastarvagn.