Om oss

Vi som bor här är Christian och Therese Sämberg, samt våra barn Lukas, Alfred och Freja och vår hund, katter, hästar, kor, kamel och höns. Gården vi bor på, Gurseröd, är en lantbruksfastighet på 206 ha, varav 75 ha produktiv skogsmark, 8 ha jordbruksmark och 3,5 ha betesmark. Vi har bott här sedan 2005, och utvecklar hela tiden vår verksamhet. Vi har fortfarande lång väg att gå. Sedan 2009 äger vi även gården Häskje, som ligger någon km från Gurseröd. Den är på 26 ha, varav 9 ha produktiv skogsmark och 13 ha jordbruksmark. Utöver vår egen mark arrenderar vi sedan 2012 mark från en grannfastighet, 8 ha åker och 2 ha bete. För mer information om våra respektive verksamhetsområden, se länkarna ovan.

Kretslopp

Att bedriva träförädling passar väldigt bra in i vårt liv här på gården. Vi arbetar själva i vår skog (förutom när det gäller större avverkningar), behåller det bästa timret själva och säljer resten. Det som är för klent att säljas som massaved tar vi hem och flisar. Tillsammans med bakornet som blir över när vi sågar har vi all flis vi behöver för att värma våra byggnader vintern lång. Sågspånet använder vi som strö för våra djur, och det hamnar så småningom på åkrarna som gödsel. När vi bearbetar trä i snickerimaskinerna bildas mycket hyvelspån, vilket även det används som strö. Ingenting går till spillo, alla produkter och biprodukter fyller ett syfte. Vi är dessutom självförsörjande på grovfoder och strö till våra djur.